Introduïu la paraula que voleu cercar:  
Si la paraula és en el nostre diccionari, us en donarà la definició. Si no hi és, us donarà una llista de les paraules més pròximes alfabèticament.
(Podeu consultar la Presentació, l'Ajuda i els Crèdits)


DIDAC
Un diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de secundària. Les definicions, fàcilment comprensibles, estan escrites amb un llenguatge senzill i planer que evita qualsevol discriminació per motius de raça, religió, sexe o creença. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la comprensió.
15.000 entrades
5.500 paraules complementàries de les entrades
23.700 definicions
40 làmines temàtiques
400 dibuixos
índex de làmines   
Nova cerca: